ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) εισέρχεται στο 40ο έτος λειτουργίας και δραστηριότητάς της.
Η δραστηριότητα αυτή είναι συνεχής και ιδιαιτέρως παραγωγική, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες και δυσκολίες στο επιστημονικό και το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας.
Στόχος μας είναι η ανανέωση, η συμπόρευση, η βελτίωση της σκληρής εργασίας μας και η διεύρυνση της γνώσης.
Καλωσορίζουμε κάθε συμμετοχή ώστε να βελτιώσουμε το έργο μας.

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts
24 Απριλίου 2024