Εισαγωγή

Οι δηλητηριάσεις μπορεί να είναι τυχαίες ή σκόπιμες (απόπειρα αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία). Αν και το ποσοστό εισαγωγής τέτοιων ασθενών στις Μ.Ε.Θ διαφέρει ανά χώρα/περιοχή (αναφέρεται από 3-18% των ασθενών ΜΕΘ) ,η πλειονότητα των ΜΕΘ θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διαχειριστεί περιστατικά οξείας δηλητηρίασης.

Σκοπός

Η μελέτη TOXIC-Europe στοχεύει στην κατανόηση και βελτίωση της πρόγνωσης των περιστατικών οξέων δηλητηριάσεων σε ενήλικες ασθενείς που εισάγονται σε ΜΕΘ στην Ευρώπη.

Ως πρωταρχικός στόχος είναι η καταγραφή των περιστατικών που θα εισαχθούν στη ΜΕΘ και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν. Επίσης , θα πραγματοποιηθεί επιπλέον διερεύνηση πιθανόν διαφορικών αποτελεσμάτων ανά την Ευρώπη.

Ως δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης είναι η ανάπτυξη προγνωστικού μοντέλου έκβασης καθώς και των παραμέτρων του. Επίσης, καταγραφή της διάρκειας νοσηλείας στη ΜΕΘ , τη θνητότητα στις 30 μέρες όπως και τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Μέθοδος

Στόχος είναι να ληφθούν στοιχεία από >2000 ασθενείς, από -το ελάχιστο- 100 Μ.Ε.Θ. στην Ευρώπη από τουλάχιστον 20 κράτη, ενώ δεν αποκλείονται και Μ.Ε.Θ. εκτός Ευρώπης.

Προβλέπεται διάρκεια προετοιμασίας 6 μηνών, και διάρκεια της μελέτης ανά κέντρο (ΜΕΘ) έως 1 έτος.

Ο τύπος της μελέτης είναι παρατηρητική και καμία παρέμβαση δεν πραγματοποιείται. Θα υλοποιηθεί σε συμφωνία με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι -Declaration of Helsinki (October 2013) και τον ευρωπαϊκό κανονισμό General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2018/1725).

Έντυπο συγκατάθεση θα υπογραφεί τους ασθενείς ή τους οικείους.

Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν σε ψηφιακή βάση δεδομένων, ενώ θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 περιστατικά ανά κέντρο για να συμπεριληφθεί στις τελικές δημοσιεύσεις.

Η μελέτη βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Ιατρικής (ESICM, European Society of Intensive Care Medicine) , ενώ συντονίζεται και χρηματοδοτείται από το Τμήμα Εντατικής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου της Ουτρέχτης και το Κέντρο Δηλητηριάσεων της Δανίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της μελέτης με όλα τα έντυπα : 

Θεόδωρος Ασλανίδης

Εθν. Συντονιστής για την Ελλάδα

Επικοινωνία : thaslan@hotmail.com