ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) εισέρχεται στο35ο έτος λειτουργίας και δραστηριότητάς της. Η δραστηριότητα αυτή υπήρξε συνεχής και ιδιαιτέρως παραγωγική, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες και δυσκολίες στο επιστημονικό και το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας. Η περίοδος που διάγουμε, χαρακτηρίζεται από πολλές αντιξοότητες, τις οποίες βιώνουμε όλοι οι Έλληνες. Ειδικότερα για τον κλάδο της Εντατικής Θεραπείας, η υπερπροσφορά και υπερπληθώρα πληροφοριών αμφίβολης συχνά εγκυρότητας, κυρίως από το διαδίκτυο, δημιουργούν ιδιαίτερο προβληματισμό και έχουν οδηγήσει σε πολλά ανησυχητικά φαινόμενα.
Πρόσφατα η ΕΕΕΘ αποφάσισε την έκδοση ενός περιοδικού, με βασικό στόχο την εντατικοποίηση του αναγκαίου κριτικού διαλόγου στον τομέα των επιστημών της Εντατικής Θεραπείας και της Επείγουσα Ιατρικής μέσα από μια ελληνογενή επιστημονική πλατφόρμα καταγραφής του. Η έκδοση του περιοδικού φιλοδοξεί επίσης να επιτύχει την προσέλκυση διακεκριμένων συνεργασιών από την παγκόσμια κοινότητα εντατικολόγων και την προβολή της ελληνικής ερευνητικής προσπάθειας σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις.
Το περιοδικό ΕΕΙ αποτελεί τη νέα πραγματικότητα για την διευρυμένη κοινότητα των εντατικολόγων. Θα εκδίδεται ανά τετράμηνο, στην ελληνική γλώσσα με English abstract, απευθυνόμενο στην Ελληνική, αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και θα φιλοξενεί επιστημονική / ερευνητική δραστηριότητα και ιατρικά επιτεύγματα στους τομείς της εντατικής και επείγουσας ιατρικής.
Στα τεύχη του περιοδικού θα φιλοξενούνται ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων, πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, νέα ή τροποποιημένα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, και διδακτικές παρουσιάσεις και συζητήσεις κλινικών προβλημάτων ειδικού ενδιαφέροντος. Η δημοσίευση των άρθρων γίνεται μετά από κρίση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Τη διεύθυνση σύνταξης και την εκδοτική ομάδα πλαισιώνουν καταξιωμένοι επιστήμονες, με διεθνή παρουσία στον χώρο της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και των συναφών επιστημών, τόσο από την χώρα μας όσο και από την αλλοδαπή, και με δεδηλωμένη την πρόθεσή τους να συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη του ΕΕΙ και την επιτυχία του.

Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts