ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΕΕΕΘ

Σήμερα 13 Ιουνίου 2018 στις 17.30 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΕΘ η 1η συνεδρίαση του νεοσυσταθέντα τομέα παθήσεων πνευμονικής κυκλοφορία της ΕΕΕΘ μετά από πρόσκληση της προέδρου της ΕΕΕΘ καθηγήτριας κ. Α. Κοτανίδου.   
Ο τομέας κρίθηκε σκόπιμο να ιδρυθεί για να προάγει την κλινική πρακτική, την έρευνα και την εκπαίδευση στις παθήσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εντατικής θεραπείας. 
Στην 1η συνεδρίαση εκλέχθηκαν ομόφωνα από τα παρόντα μέλη ως συντονιστής του τομέα ο καθηγητής κ. Στέλιος Ορφανός και αναπληρωτής συντονιστής του τομέα ο καθηγητής κ. Παύλος Μυριανθέας. 
Αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση του τομέα, η κατάθεση εκπαιδευτικού προγράμματος και η συμμετοχή του σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τις παθήσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας. 

Παρόντα μέλη του τομέα: 
1)    Α. Κοτανίδου 
2)    Β. Μπέκος 
3)    Μ. Θεοδωρακοπούλου 
4)    Σ. Καρατζάς 
5)    Σ. Ορφανός 
6)    Π. Μυριανθέας 
7)    Η. Ανδριανάκης 
8)    Μ. Μπιτζάνη 
9)    Κ. Ποντίκης 
10)    Β. Διονυσοπούλου 
11)    Ν. Ροβίνα 
12)    Φ. Φραντζεσκάκη 
13)    Α. Γαβαλά 

Απόντα μέλη (δικαιολογημένα λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων) 
Ακαδημαϊκός – Καθηγητής κ. Χ. Ρούσσος 
Α. Αρμαγανίδης 
Α. Κουτσούκου 
Η. Τσαγκάρης 

Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts