Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Μ. Θεοδωρακοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. Μουλούδη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζ. Μάστορα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. Τσίγκου

ΤΑΜΙΑΣ

Γ. Δημόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Β. Διονυσοπούλου

ΜΕΛΟΣ

Γ. Καρλής

ΜΕΛΟΣ

Α. Κοτανίδου

ΜΕΛΟΣ

Α. Λαυρεντίεβα

ΜΕΛΟΣ

Β. Μπέκος

ΜΕΛΟΣ

Ν. Ξηρουχάκη

ΜΕΛΟΣ

Κ. Ποντίκης

ΜΕΛΟΣ

Μ. Ρίζος

ΜΕΛΟΣ
Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts