Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Κοτανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. Θεοδωρακοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. Μουλούδη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. Ζηδιανάκης

ΤΑΜΙΑΣ

Γ. Δημόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Α. Κομνός

ΜΕΛΟΣ

Ζ. Μάστορα

ΜΕΛΟΣ

Α. Μαυρομμάτης

ΜΕΛΟΣ

Β. Μπέκος

ΜΕΛΟΣ

Μ. Μπιτζάνη

ΜΕΛΟΣ

Ν. Ξηρουχάκη

ΜΕΛΟΣ

Κ. Ποντίκης

ΜΕΛΟΣ

Α. Πρεκατές

ΜΕΛΟΣ
Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts