Επιχορήγηση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για Νέους Εντατικολόγους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Εταιρεία μας συνεχίζοντας την προσφορά της στον τομέα της Εκπαίδευσης, όπως έχει κάνει και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, θα χρηματοδοτήσει εκ νέου Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για Νέους Εντατικολόγους ως εξής:

1) Θα καλύψουμε τα έξοδα (αεροπορικά, εγγραφή και διαμονή) 3 Εξειδικευομένων ιατρών ή νέων Επιμελητών Β’ με ή χωρίς εξειδίκευση και παλαιότερων ειδικευμένων, για την συμμετοχή τους  στο ετήσιο συνέδριο της ESICM στο Μιλάνο και 3 ιατρών για το Συνέδριο των Βρυξελλών.

Προϋποθέσεις:

  • Να είναι  Μέλη της ΕΕΕΘ, οικονομικά τακτοποιημένα
  • Να είναι Μέλη της ESICM μέσω του Dual Membership που έχει η ΕΕΕΘ με την ESICM.
  • Να έχουν δομημένο Βιογραφικό Σημείωμα (επισυνάπτονται αρχεία με οδηγίες για τη σύνταξη του)
  • Να έχουν συστατική επιστολή από τον Διευθυντή της ΜΕΘ στην οποία κάνουν την εξειδίκευση τους (για τους εξειδικευόμενους)
  • Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 1 κύκλο του  Σχολείου Εντατικολογίας (για τους εξειδικευόμενους).

2) Θα καλύψουμε το κόστος εγγραφής 10 ατόμων (κατά προτίμηση Εξειδικευομένων & νέων Επιμελητών Β΄ και παλαιότεροι ειδικευμένοι) στα e-Master Classes της ESICM

Προϋποθέσεις:

  • Να είναι  Μέλη της ΕΕΕΘ, οικονομικά τακτοποιημένα
  • Να έχουν δομημένο Βιογραφικό Σημείωμα (επισυνάπτονται αρχεία με οδηγίες για τη σύνταξη του)
  • Να είναι Μέλη της ΕΕΕΘ και της ESICM, μέσω του Dual Membership που έχει η ΕΕΕΘ με την ESICM
  • Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 1 κύκλο του Σχολείου Εντατικολογίας (για τους εξειδικευόμενους).

Παρακαλούμε να υποδείξετε ποιο e-master class θα θέλατε να παρακολουθήσετε (υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα αίτησης).

Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, υπάρχει  ειδική φόρμα αίτησης στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΘ στο link: http://icu.gr/9_FORMS/ESICM_2023.php  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως θα έρχονται οι δηλώσεις συμμετοχής και το Δ.Σ. θα αποφασίσει & με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της ΕΕΕΘ

Η Πρόεδρος

Μαρία Θεοδωρακοπούλου

ΥΓ.  Παρακαλούνται τα Μέλη να ενημερώνονται συχνά από την ιστοσελίδα της ΕΕΕΘ για πιθανότητα ανακοινώσεων περαιτέρω χορηγιών εντός του έτους. Επίσης να ζητούν τους κωδικούς τους για την πρόσβαση στα Επιστημονικά Περιοδικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΓΡΑΦΙΚΟΥΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts