Διατελέσαντες Πρόεδροι

1984- Ιδρυση εταιρείας .

Πρώτος πρόεδρος της εταιρείας ήταν ο αείμνηστος Δ. Μπιλάλης

1985-1987Δ. Μπιλάλης
1987-1989Γ. Ανδρουλάκης
1989-1993Χ. Ρούσσος
1993-1995Δ. Μπιλάλης
1995-1997Α.Αναστασάκης
1997-1999Α.Αναστασάκης
1999-2001Γ. Μπαλτόπουλος
2001-2003Ν.Φίλιας
2003-2005Ν.Φίλιας
2005-2007Α.Μαυρομμάτης
2007-2009Α.Μαυρομμάτης
2009-2011Α. Αρμαγανίδης
2011-2013Α. Αρμαγανίδης
2013-2015Α.Μαυρομμάτης
2015-2017Α.Μαυρομμάτης
2017-2019Α. Κοτανίδου
2019-2021Α. Κοτανίδου
2022-2024Μ. Θοοδωρακοπούλου
Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts