ΕΕΙ – Οδηγίες προς τους συγγραφείς

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Topics-ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Editorials- Άρθρα σύνταξης
 2. Reviews – Ανσσκοπήσεις
 3. Clinical Research -Κλινικές μελέτες
 4. Case reports– Παρουσίαση Περιστατικών
 5. Special Articles-Ειδικά άρθρα
 6. Imagine-Απεικόνιση
 7. Letters to the editors – Επιστολές προς τη Σύνταξη

Ηλεκτρονική υποβολή άρθρου. – Submit a manuscript

Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν τα άρθρα τους ηλεκτρονικά. Τα άρθρα θα εμφανίζονται σε δύο μορφές PDF και HTLM ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν εικόνες και videos.

 1. Στοιχεία συγγραφέα
 2. Επικοινωνία
 3. Γράμμα προς τη σύνταξη που συνοδεύει τη δημοσίευση

Instructions for authors –Οδηγίες για τους συγγραφείς

Περίληψη: στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Γραμματοσειρά: Arial 12

Στοίχιση : Πλήρης

Διάστιχο: 1,5

Μορφοποίηση: Να μη χρησιμοποιούνται ειδικοί χαρακτήρες/ εσοχές
Format σελίδας: Portrait
Οι φωτογραφίες και οι πίνακες να εισάγονται μέσα στο κείμενο
ή διαφορετικά θα μπαίνουν στο τέλος ως παράτημα.

Δηλώνεται η σύγκρουση συμφερόντων.

 1. Editorials- Άρθρα σύνταξης

Ανάλυση άρθρου με επιστημονικό ενδιαφέρον που δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος του περιοδικού. Το κείμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 λέξεις και 10 βιβλιογραφικές αναφορές. Υπεύθυνοι για την ανάθεση των άρθρων σύνταξης είναι οι συντάκτες του περιοδικού.

 • Reviews – Ανασκοπήσεις

Οι ανασκοπήσεις αφορούν σημαντικά θέματα Εντατικής με στόχο τη μεταλαμπάδευση της γνώσης και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων του αναγνώστη. Το κείμενο περιλαμβάνει 4000 λέξεις και οι  βιβλιογραφικές αναφορές δεν υπερβαίνουν τις 70.

 • Clinical Research – Κλινικές μελέτες

Πρωτότυπες μελέτες των οποίων τα αποτελέσματα δημοσιεύονται για πρώτη φορά . Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σαφή και να υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Απαιτείται η τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Κείμενο 3000 λέξεων, 40 βιβλιογραφικές αναφορές, Πίνακες αποτελεσμάτων 4-5.

 • Case reports– Παρουσίαση Περιστατικών

Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα περιστατικά που δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό. Κείμενο 1000 λέξεων και 5 βιβλιογραφικές αναφορές. Συνοδεύονται από εικόνες ή και videos.

 • Special Articles-Ειδικά άρθρα

Σε αυτήν την κατηγορία τα άρθρα επιλέγονται από τη σύνταξη. Η πρόσκληση γίνεται άμεσα από τους συντάκτες του περιοδικού  και η θεματολογία βασίζεται σε νέα δεδομένα. Το κείμενο αποτελείται από 1000 λέξεις και 10 βιβλιογραφικές. Μικρή σύνοψη αντί τυπικής περιλήψεως, συνοδεύει το άρθρο.

 • Imagine-Απεικόνιση

Η δημοσίευση εικόνας θα πρέπει να είναι διδακτική, εύκολη στην κατανόηση και αναλυτική στην εξήγηση. Δεν χρειάζονται βιβλιογραφικές αναφορές. Όχι περισσότεροι από τέσσερις συγγραφείς. Αριθμός λέξεων 200.

 • Letters to the editors – Επιστολές προς τη Σύνταξη

Το βήμα του αναγνώστη. Μικρά άρθρα, προκαταρκτικά αποτελέσματα. Κείμενο 400 λέξεων έως 4 βιβλιογραφικές αναφορές.

Oι εργασίες που γίνονται δεκτές και δημοσιεύονται στο περιοδικό EEI δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευθούν χωρίς τη γραπτή άδεια της EEEΘ