ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ

Από αυτό το βήμα, κάθε μέλος της Εταιρείας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα απόψεις, προβληματισμούς ή παρατηρήσεις που σχετίζονται με τον χώρο της Εντατικής Θεραπείας. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: hsicm@otenet.gr